Rękopis Orędzia

182

Rękopis Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich – ze słynnym zdaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” został odnaleziony przez wrocławskich badaczy.

Odkrycia, nieznanego do tej pory, rękopisu pierwszej wersji Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich dokonał zespół historyków z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” kierowany przez dr. Wojciecha Kucharskiego, w maju tego roku, podczas kwerend w Rzymie.

Analiza grafologiczna potwierdza, że tekst napisany został przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka.

Podczas IV sesji Soboru Watykańskiego II jesienią 1965 r. polscy biskupi obecni w Rzymie wystosowali kilkadziesiąt listów do biskupów na całym świecie z zaproszenie na obchody milenium Chrztu Polski. Wśród nich znalazło się Orędzie do biskupów niemieckich, w którym polscy biskupi przedstawili tysiąc lat relacji polsko-niemieckich i mimo doznanych podczas II wojny światowej krzywd wzywali do dialogu i pojednania. Do historii przeszło słynne zdanie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które wypowiadali biskupi w imieniu narodu ofiar.

Odkrycie rozstrzyga wiele istotnych kwestii dotyczących okoliczności powstania tego dokumentu, czasu, oraz ostatecznie potwierdza Bolesława Kominka jako jego autora. Warte podkreślenia jest to, że już w pierwotnej wersji znajdowało się zdanie „Wir… gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“.

Wyraźnie widać, że wrocławski biskup od razu napisał odręcznie 20-stronicowy tekst w języku niemieckim, który w większości znalazł się w finalnej wersji Orędzia do biskupów niemieckich.

Na podstawie innych źródeł wrocławscy historycy ustalili dokładne miejsce, w który abp. Kominek napisał ów test – był to klasztor sióstr elżbietanek we Fiuggi, kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu.

Znaczenie odkrycia jest tym większe, że jest to jeden z kilkudziesięciu polskich tekstów, które wpłynęły na losy Europy i świata. To dzięki zaproponowanej przez abp. Kominka formule pojednania doszło do zmiany w myśleniu obu narodów o wzajemnych relacjach.

(jw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here