DUALIZM FOTOGRAFII

773

 „Dualizm fotografii” w Zamku Piastowskim w Legnicy to wystawa, którą warto zobaczyć.

Wystawę można oglądać codziennie  do 31 grudnia br. na parterze Zamku w sali nr.5.

Prace autorstwa trzydziestu sześciu twórców związanych z Okręgiem Dolnośląskim Związku Polskich Artystów Fotografików prezentowane będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Zamek Piastowski  do 31 grudnia br.w sali nr.5.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Stanisław Kulawiak, znany fotografik, wiceprezes ds. artystycznych Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.Patronat honorowy nad wystawą objął dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Fragment tekstu do katalogu wystawy autorstwa Joanny Mielech :

„Zagadnienie istnienia opiera się w myśli wielu filozofów na koncepcji dualizmu dwóch przeciwstawnych, ale uzupełniających się sił, które współistnieją w ruchu ciągłej przemiany. Te dwie substancje tworzą istotę wszechświata. Filozofia chińska nazwała je siłami yin i yang, pierwotnymi bytami, których relacje odnaleźć można w całym wszechświecie. Rozgraniczenie tych przeciwieństw jest niemożliwe, ponieważ ekstremalne skrajności przekształcają się w swoje przeciwieństwa. Ze wspólnej egzystencji przeciwieństw, w wyniku oddziaływania na siebie yin i yang powstaje w świecie natury wszystko: materia i duch, życie i śmierć, biel i czerń, dobro i zło, światło i cień.
Pojęcie dualizmu wpisane jest w istotę fotografii. Kreują ją światło i cień. Ponieważ charakter substancji światła opiera się na dualizmie korpuskularno-falowym, w samej swojej zasadzie fotografia jest dualistyczna. Najpierw powstaje negatyw, a z niego – właściwy obraz. Czarno-biała jest struktura zarówno negatywu, jak i pozytywu. Od momentu pojawienia się w fotografii koloru także i w tej kategorii rozwój fotografii następuje dwutorowo.
Dwoista jest zależność od mechanicznej kamery ze spontanicznością kreacji. Współcześnie istnieją równolegle dwa sposoby uzyskania obrazu. Pierwszy to fotografia klasyczna, w której twórcy posługują się negatywem, a główną rolę w procesie powstania odbitki odgrywają procesy fotochemiczne.
W fotografii cyfrowej obecność negatywu na kliszy zastąpił obraz digitalny, który funkcjonuje na nośniku cyfrowym, natomiast alchemia fotograficzna coraz częściej wypierana jest przez umiejętności posługiwania się komponentami rzeczywistości wirtualnej.
Wystawa Dualizm fotografii wszystkie wymienione kategorie zawiera. Pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, które bez wyjątku służą do próby opisania świata za pomocą fotografii.
Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne”.

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułPROMOCJE 2016
Następny artykułKONKURS FOTO I PLASTYCZNY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here