KONKURS KOMPOZYTORSKI – ZAPRASZAMY TWÓRCÓW!

851

Już tylko do 6 lutego kompozytorzy mogą nadsyłać swoje utwory na Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat.

Do konkursu mogą przystąpić twórcy bez względu na wiek i narodowość. Należy przysłać utwór na chór a cappella (szczegóły w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej).
W skład Jury tegorocznego konkursu wchodzą: prof. Dariusz Dyczewski, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil.
Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I nagroda: 2500 PLN, II nagroda: 1500 PLN, III nagroda: 500 PLN.
Partytury należy nadsyłać do 6 lutego 2016 roku. Koncert laureatów odbędzie się w maju 2016 r., w ramach Koncertu Galowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 47.
Konkurs organizowany jest przez Legnickie Centrum Kultury.

Kontakt:

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
tel. 76 7233700
59-220 Legnica
agnieszka.kubik@lck.art.pl
Dyrektor Konkursu – Grzegorz Szczepaniak
Sekretarz Konkursu – Agnieszka Kubik

REGULAMIN KONKURSU

I. KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2014 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, a prawykonanie utworu, który został wyróżniony I nagrodą odbędzie się w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

II. TEMAT

1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych), do tekstu w języku polskim.
2. Tekst musi być w języku polskim,
3. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka.
4. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbalescubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
5. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
6. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

1.Trzy nagrody:
– I nagroda: 2500 PLN
– II nagroda: 1500 PLN
– III nagroda: 500 PLN
Wysokość nagrody jest kwotą brutto.

2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

1. Skład jury:

prof. Dariusz Dyczewski
prof. Stanisław Krawczyński
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

V. ZGŁOSZENIA

1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
2. Partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF,
3. Obowiązuje komputerowy skład nut,
4. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2014 r.

5. Partytury (w ilości 3 kopii) należy nadsyłać na następujący adres:
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
Z dopiskiem na kopercie: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

6. Termin nadsyłania partytur upływa 06 lutego2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here