KONTAKT

Marek Szpyra – redaktor naczelny gazety internetowej BRZMIENIE MIASTA

tel. 602 49 84 25

Zespół: Ewa Witczyńska (z-ca redaktora naczelnego, redaktor naczelna  brzmieniem.pl), Renata Szpyra, Laura Szpyra (foto), Krzysztof Mokanek (foto), Tomasz Niziołek (www.tomaszniziolek.pl). Współpraca: Sławomir Orwat